Referencje

Zleceniodawcy:

 

I. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
    ul. Marszałkowska 77/79; 00-683 Warszawa

 1. „Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla północnej części Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”. ->więcej...

   

 2. „Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy". ->więcej...

   

 3. „Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla południowo-wschodniej części Dzielnicy Bielany oraz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”. ->więcej...
 4.  

 5. „Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla północno - zachodniej części Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”. ->więcej...
 6.  

 7. „Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy”. ->więcej...
 8.  

 9. „Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy”. ->więcej...

II.   Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
        ul. Szkolna 28; 97-300 Piotrków Trybunalski.

 1. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski”. ->więcej ...

III.   Zarząd Miasta Szczecin
         Pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin

 1. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło Gminy Miasto Szczecin”. ->więcej... 

   

 2. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”. ->więcej...

IV.   Urząd Miasta Piła
        Pl. St. Staszica 10; 64-920 Piła

 1. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piły”. ->więcej...

V.     Urząd Miasta i Gminy Złocieniec
         ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

 1. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Złocieniec”.->więcej...

VI.    Urząd Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim
         Pl. Orzeszkowej 3; 78-500 Drawsko Pomorskie

 1. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie”.->więcej...

VII.   Zarząd Miasta Przasnysz
          ul. Jana Kilińskiego 2; 06-300 Przasnysz

 1. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Przasnysz”.->więcej...

VIII. Urząd Miejski w Sochaczewie
         ul. 1-go Maja 16; 96-500 Sochaczew

 1. „Projekty techniczne modernizacji kotłowni (na olej opałowy) oraz modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej i modernizacji węzłów ciepłowniczych związanych z kotłownią”.->więcej...

IX.  Urząd Miejski w Sandomierzu
       Pl. Poniatowskiego 3; 27-600 Sandomierz

 1. „Koncepcja uciepłownienia miasta Sandomierz”.->więcej...

X.   Urząd Miasta Rzeszowa
     ul. Rynek 1; 35-064 Rzeszów

 1. „Program zaopatrzenia w ciepło miasta Rzeszowa do roku 2010”.->więcej...

XI.  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Sp. z.o.o.
       ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok

 1. „Plan rozwoju systemu ciepłowniczego MPEC Spółka z .o. w Białymstoku w zakresie zabezpiecxenia w ciepło w latach 2010-2015 z prognozą do roku 2020”.->więcej...

XII.  Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.
        ul. Poznańska 48; 59-220 Legnica

 1. „Studium optymalizacji produkcji ciepła we WPEC w Legnicy”.->więcej...

XIII. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.
         ul. Pokoju 26; 21-500 Biała Podlaska

 1. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Biała Podlaska”.->więcej...

   

 2. ,,Analiza techniczno-ekonomiczna związana z poprawą ekonomicznej efektywności pracy systemu ciepłowniczego PEC Biała Podlaska w związku z możliwością wprowadzenia gospodarki skojarzonej".->więcej...

XIV. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
        ul. Teatralna 28; 66-400 Gorzów Wlkp.

 1. Analiza techniczno ekonomiczna wraz z analizą hydrauliczną podłączenia oś. ,,Staszica" w Gorzowie Wlkp. do zasilania w wodę grzewczą z EC Gorzów".->więcej...

XV. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu Sp. z o.o.
       ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8; 27-600 Sandomierz

 1. „Koncepcja modernizacji układu kotłowni WLM i ROKITEK w Sandomierzu” i „Projekt techniczny modernizacji kotłowni ROKITEK w Sandomierzu”.->więcej...

   

 2.  ,,Koncepcja rozwiązań w zakresie modernizacji kotłown WLM lub przeniesienia jej funkcji na kotłownie ,,Rokitek" w Sandomierzu".->więcej...

XVI. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
         ul. Przemysłowa 6A; 16-400 Suwałki

 1. „Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji Ciepłowni Centrum o mocy 35 MW w Suwałkach”.->więcej...

XVII. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Elblągu Sp. z o.o.
         ul. Fabryczna 3; 82-300 Elbląg

 1. „Analiza techniczno-ekonomiczna przystosowania Ciepłowni EZNS do potrzeb miejskiego systemu ciepłowniczego Elbląga”.->więcej...

XVIII. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie Sp. z o.o. 
           ul. Towarowa 1; 22-100 Chełm

 1. „Master Plan modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Chełm”.->więcej...

XIX. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zamościu Sp. z o.o.
        ul. Peowiaków 5; Zamość

 1. „Analiza techniczno-ekonomiczna celowości kontynuacji budowy systemu ciepłowniczego opartego o Ciepłownię Rejonową Południową w Tomaszowie Lubelskim”.->więcej...

XX. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
       ul. Kwiatowa 6; 97-400 Bełchatów

 1. „Aktualizacja koncepcji zaopatrzenia w ciepło m. Bełchatowa do 2010 r. ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych źródeł ciepła”.->więcej...

XXI. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnobrzegu
        ul. Wiślana 1; 39-400 Tarnobrzeg

 1. „Biznes Plan budowy magistrali ciepłowniczej 2xDn500 z EC Machów do m. Tarnobrzeg, ,,Założenia techniczno-ekonomiczne członu ciepłowniczego, sieci ciepłowniczej, adaptacji istniejącego systemu ciepłowniczego miasta Tarnobrzeg do odbioru ciepła z EC Machów” i „Projekt techniczny jednostadiowy wykorzystania magistrali ciepłowniczych pomiędzy EC Stalowa Wola i Węzłem Rozdziału Ciepła PEC w Tarnobrzegu. Analiza warunków hydraulicznych układu i możliwości podniesienia temperatury w sieci cieplnej 2xDn500 Ciepłowni Olendry - Tarnobrzeg”.->więcej...

XXII. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
         ul. Kościuszki 25;05-300 Mińsk Maz.

 1. „Operat ochrony powietrza atmosferycznego dla wariantu gazowo-węglowego modernizowanej kotłowni rejonowej w Mińsku Maz.”.->więcej...

XXIII. Elblaskie Zakłady Energetyczne S.A.
           ul. Elektryczna 20; 82-300 Elbląg

 1. „Koncepcja modernizacji i rozwoju ciepłownictwa miasta Elbląga”. ->więcej...

XXIV. Zakład Energetyki Cieplnej w Bolesławcu Sp. z o.o.
          ul. Gałczyńskiego 51; 59-700 Bolesławiec

 1. „Studium wykonalności modernizacji systemu ciepłowniczego dla miasta Bolesławiec oraz organizacji finansowania zamierzenia”. ->więcej...

XXV. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrów Mazowiecka
         ul. Lipowa 4; 07-300 Ostrów Mazowiecka

 1. „Operat ochrony atmosfery dla Ciepłowni przy ul. Lipowej 4 w Ostrowi Mazowieckiej”.->więcej...

XXVI. Zakład Energetyczny Kraków S.A. 
          ul. Dajwór 27; 30-960 Kraków

 1. „Analiza techniczno-ekonomiczna i porównanie przesłanych ofert na modernizację EW Rożnów”.->więcej...

XXVII. Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. 
           Al. Armii Krajowej 5; 42-201 Częstochowa

 1. „Techniczno-ekonomiczne możliwości modernizacji Ciepłowni Zawodzie w Częstochowie”->więcej...

XXVIII. Zamojska Spółka Elektroenergetyczna Sp. z o.o.
             ul. Koźmiana 1; 22-400 Zamość

 1.  „Studium Wykonalności – Feasibility Study – Elektrociepłowni Płyt Pilśniowych S.A. w Przemyślu”->więcej...

   

 2. „Studium Wykonalności – Feasibility Study – Elektrowni w Jarosławiu”.->więcej...

XXIX. Elektrociepłownia „Radom” S.A. 
          ul. Energetyków 16; 26-613 Radom

 1. „Analiza techniczno-ekonomiczna budowy turbozespołu gazowo-parowego w EC Radom”.->więcej...

   

 2. „Prace konsultingowe i analityczne dla podjęcia decyzji w sprawie dalszego rozwoju EC Radom S.A.”.->więcej...

   

 3. „Wycena masy upadłościowej Elektrociepłowni „Radom” S.A.”.->więcej...

XXX. Elektrociepłownie Warszawskie S.A. 
         ul. Modlińska 15;03-216 Warszawa

 1. „Analiza celowości budowy na terenie Gminy Warszawa – Białołęka nowego źródła ciepła”.->więcej...

   

 2. „Koncepcja organizacji zaopatrzenia w ciepło Gminy Białołęka. Założenia prawne, organizacyjne i techniczno-ekonomiczne”.->więcej...

XXXI. Elektrociepłownia Gorzów S.A. 
          ul. Energetyków 6; 66-400 Gorzów Wlkp.

 1. „Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości zasilania nowoprojektowanych urządzeń EC Gorzów w gaz”.->więcej...

   

 2.  „Program rozwoju systemu ciepłowniczego m. Gorzowa Wlkp. do 2010 r. – Etap I. Analiza celowości przyłączenia ciepłowni CR II do sieci cieplnej zasilanej z CR V lub EC Gorzów”.->więcej...

   

 3. „Założenia techniczno-ekonomiczne budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów”.->więcej...

XXXII. Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. 
           74-115 Nowe Czarnowo k/Gryfina

 1. „Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji Elektrowni Szczecin”.->więcej...

   

 2. „Określenie wstępnych kosztów realizacji 1-go etapu modernizacji El. Szczecin z projekcją finansową.->więcej...

   

 3. „Projekcja finansowa 1 etapu modernizacji El. Szczecin”.->więcej... 

   

 4. „Analiza finansowa docelowej modernizacji El. Szczecin”.->więcej...

   

 5. Wycena majątku Elektrowni Szczecin”.->więcej...

XXXIII. EVIVA Lębork Sp. z o.o.
             ul. Borchardta 79; 78-200 Słupsk

 1. „Współudział w procesie inwestycyjnym budowy farmy wiatrowej Drzeżewo III o mocy 48 MW w zakresie całościowej analizy projektu farmy”.->więcej...

   

 2. „Współudział w procesie inwestycyjnym budowy farmy wiatrowej Drzeżewo IV o mocy 100 MW w zakresie całościowej analizy projektu farmy”.->więcej...

XXXIV. WIND ROSE Sp. z o.o.
            ul. Zwycięstwa 21-25; 75-025 Koszalin

 1.  „Kompleksowe badania projektu farmy wiatrowej Wicko oraz prowadzenie postępowania dla uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej GPZ”.->więcej...

XXXV. Star Energy Group Sp. z o.o.
           ul. Ciepłownicza 8; 35-322 Rzeszów

 1. „Koncepcja, warunki zabudowy, operat ochrony środowiska oraz inne prace przy opracowaniu Elektrowni o mocy 36 MWe w Rzeszowie, wykorzystującej paliwo odnawialne z wykorzystaniem technologii plazmowej”.->więcej...

XXXVI. AGRO-EKO-ENERGIA Sp. z o.o.
            ul. Kacpury 75; 04-480 Warszawa

 1. „Koncepcja, studium lokalizacyjne, koncepcja programowo-przestrzenna oraz główne założenia i nadzór nad projektem budowy Elektrociepłowni na biomasę o mocy 50 MWe w Elblągu”->więcej...

XXXVII. Euro-City II Sp. z o.o.
              ul. Heroldów 19D; 01-991 Warszawa

 1.  Uczestnictwo w „Przygotowaniu założeń i projektowaniu budowy elektrociepłowni opalanej słomą w mieście Siofok (Węgry) o mocy elektrycznej 28 MW”, „Koordynowanie pracami projektowymi dla budowy w Polsce kotłów o wydajności 110 t/h pary o parametrach 9 MPa i 520oC, także dobór turbin i innych urządzeń technologicznych”.->więcej...

XXXVIII. Elektrociepłownia „Chorzów” „ELCHO” Sp. z o.o.
               ul. Marii Curie Skłodowskiej 30; 41-503 Chorzów

 1. „Konsultant w prowadzonych przez ELCHO i Elektrownię Chorzów w rokowaniach i negocjacjach umów bieżących i kontraktu długoterminowego z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Katowice oraz w rozmowach i ustaleniach w Ministerstwach w Warszawie”, „Program wykorzystania Elektrowni Chorzów w systemie ciepłowniczym „GOP””.->więcej...

XXXIX. Elektrownia Stalowa Wola
             ul. Energetyków; 37-450 Stalowa Wola

 1. „Koncepcja i program przedsięwzięć dla obniżenia kosztów energii”.->więcej...

XL. System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. 
      Al. St. Zjednoczonych 61;04-028 Warszawa

 1.  Usługi konsultingowe i opracowanie pt. „Analiza Porozumienia Czterostronnego o dysponowaniu zdolnościami przesyłowymi rurociągu tranzytowego w zakresie uregulowań prawnych Unii Europejskiej obowiązujących obecnie i po przystąpieniu Polski do UE”.->więcej...

XLI. Przedsiębiorstwo Energetyczne „MEGAWAT” Sp. z o.o.
       ul. Młyńska 21a; 44-230 Czerwionka – LESZCZYNY

 1. „Rozwój sieci cieplnych i c.w.u. dla miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny i miasta Knurowa na lata 1995 – 2010 zasilanych przez P.E. „MEGAWAT” Sp. z o.o.”.->więcej...

XLII. Polish Energy Partners S.A. 
         ul. Koszykowa 24/1; 00-553 Warszawa

 1. „Ekspertyza w sprawie wykorzystania istniejących i potencjalnych źródeł ciepła dla systemu ciepłowniczego m. Włocławek”.->więcej...

XLIII. Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. 
          ul. Przemysłowa 9; 28-340 Sędziszów

 1. „Kompleksowa analiza stwierdzonego stanu i planowanych zmian wraz z wnioskami działalności Fabryki Kotłów SEFAKO”.->więcej...

XLIV. Producent Płytek Ceramicznych „OPOCZNO” S.A. 
          ul. Przemysłowa 5; 26-300 Opoczno

 1. „Wycena majątku Zakładu Energetyki Cieplnej, wchodzącego w skład ZZPC Opoczno i części dobudowanej przez Urząd Miasta”.->więcej...

XLV. Energoinwest Białystok S.A. 
        ul. Gen. Władysława Andersa 3; 15-124 Białystok

 1. „Analiza opłacalności budowy sieci parowej Dn 150 od magistrali Dn 300 do Wojewódzkiego Szpitala w Białymstoku Dojlidy”.->więcej...

XLVI. Zespól Szkól Rolniczych w Lubiejewie
          07-300 Ostrów Maz.

 1. Projekt techniczny kotłowni węglowej na kotłownie olejowo-gazowe o łącznej mocy 4500 kW”.->więcej...

XLVII.  Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL”
            ul. Zakładowa 50; 39-405 Rarnobrzeg

 1. „Projekt układu sumującego pomiaru mocy i energii elektrycznej z wykorzystaniem istniejących układów impulsowych „Ländiesa” dla zastosowania jednej mocy zamówionej dla Siarkopolu i ZE Rzeszów”.->więcej...

   

 2. „Projekt układu rozliczeniowego pomiaru mocy i energii elektrycznej pomiędzy KiZPS „Siarkopol” a Rzeszowskim Zakładem Energetycznym S.A. w Elektrociepłowni Machów”.->więcej...

XLVIII. Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej
             ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41; 00-347 Warszawa

 1. „Projekt techniczny kotłowni dla Wagonowni PKP w Koluszkach”.->więcej...

XLIX. P.P.H. JAVORIMEX 
         ul. Bukowa 11; 05-261 Marki

 1. „Operat ochrony atmosfery dla obiektów Przedsiębiorstwa”.->więcej...

L. Spółdzielnia Inwalidów „Mazowianka”
     ul. Koszykowa 33; 00-553 Warszawa

 1. „Operat ochrony atmosfery dla kotłowni c.o. Spółdzielni Inwalidów „Mazowianka” w Głoskowie k/Piaseczna ul. Graniczna 15”.->więcej...

LI. CeMat 70 S.A. Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych
      ul. Wólczyńska 133; 01-919 Warszawa

 1. Dwa „Operaty ochrony powietrza atmosferycznego dla źródeł emisji, zlokalizowanych na terenie przy ul.Wólczyńskiej 133 i Konstruktorskiej 6”.->więcej...

LII. POLAM Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
       ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

 1. „Operat ochrony powietrza dla obiektu zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Wólczyńskiej 133, użytkowanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „POLAM””.->więcej...

LIII. Rejonowy Zarząd Infrastruktury Warszawa

 1. „Studium ochrony powietrza atmosferycznego dla kotłowni zlokalizowanych w Legionowie oraz w pięciu garnizonach”.->więcej...

LIV. CEMAT Silicon S.A. 
        ul. Wólczyńska 133; 01-919 Warszawa

 1. „Operat ochrony powietrza atmosferycznego dla źródeł emisji zlokalizowanych na terenie obiektu przy ul. Wólczyńskiej 133”.->więcej...

LV. Spółdzielnia Pracy – Wytwórnia Precyzyjnych Przyrządów Szklanych AREOMETR
       ul. Patriotów 179/181; 04-881 Warszawa/Nowy Miedzeszyn

 1. „Operat ochrony atmosfery ze źródeł emisji zlokalizowanych na terenie zakładu”.->więcej...

LVI. Przędzalnia Zawiercie 
        ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95; 42-400 Zawiercie

 1. „Kompleksowe opracowanie ochrony atmosfery zawierające: analizę techniczną, studium ochrony atmosfery,operat ochrony atmosfery”.->więcej...

LVII. Telekomunikacja Polska S.A. 
         ul. Św. Barbary 2; 00-686 Warszawa

 1. „Operat ochrony atmosfery dla kotłowni Centrum Radiokomunikacji i Telekomunikacji”.->więcej...