Jerzy Wójcicki

Jerzy Wójcicki ur. 3.10.1928 r. w Broku nad Bugiem - zm. 23.05.2011 r.

Mgr inż. mechanik, specjalność – energetyka, absolwent Wydziału Konstrukcyjnego (obecnie MEiL) Politechniki Warszawskiej.


PRACA ZAWODOWA:

 • W latach 1949 – 1955 był nauczycielem w Technikum Samochodowym w Warszawie.
 • W latach 1955 – 1967 pełnił funkcję starszego projektanta, głównego projektanta, kierownika pracowni w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” Warszawa.
 • W latach 1968 – 1978 był Wicedyrektorem, a następnie Dyrektorem Departamentu Gospodarki Cieplnej w Państwowym Inspektoracie Gospodarki Energetycznej.
 • Następnie w okresie 1978 – 1980 był Wiceprezesem Głównego Inspektoratu Gospodarki Energetycznej, a w latach 1980 – 1986 Głównym Inspektorem Gospodarki Energetycznej.
 • Jako Dyrektor Naczelny Głównego Biura Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” w latach 1986 – 1992 w ramach tego stanowiska prowadził Rządowe Projekty Badawczo – Rozwojowe: PR – 5.2 Gospodarka Cieplno – Energetyczna i PR 5.3 Energetyka Jądrowa.
 • W roku 1993 założył Spółkę Energorozwój, której został Prezesem. Funkcję tą pełnił do końca życia.
 • W okresie 1986 – 1998 pracował jako nauczyciel akademicki w Politechnice Warszawskiej.


DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

 • Żołnierz AK w latach (1943 – 1945),
 • Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) 1950 –1955,
 • Działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) i Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP),
 • Wiceprezes Komitetu Gospodarki Energetycznej NOT (1978 – 1992),
 • Członek Prezydium Komitetu Problemów Energetyki PAN (1980 – 1995),
 • Członek Prezydium Światowej Konferencji Energetycznej od 1976r,
 • Wiceprezes Rady Gospodarki Energetycznej przy Prezesie Rady Ministrów (1980 – 1986),
 • Członek Prezydium Państwowej Rady ds. Atomistyki (1984 – 1992),
 • Wiceprezes Rady ds. Odbudowy Zabytków Krakowa (1981 – 1986),
 • Długoletni i oddany, aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Broku.


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH:

 • Członek delegacji polskiej w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie w organie Starsi Doradcy Rządów ds. Energetyki (1978 – 1985). W latach 1981 – 1983 był Przewodniczącym Zgromadzenia Starszych Doradców Rządu ds. Energetyki,
 • Wiceprzewodniczący Delegacji Polskiej w Komitecie Rozwoju Nauki i Techniki RWPG (1980 – 1986),
 • Udział w pracach Komisji ds. Energetyki i Komisji ds. Atomistyki RWPG (1985 – 1991).


ODZNACZENIA I ODZNAKI:

 • Krzyż Komandorski, Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Złota Odznaka „Zasługi dla województwa warszawskiego”,
 • Złota Odznaka „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego”,
 • Złota Odznaka zasłużonym dla Warszawy i podobne odznaki z kilkunastu województw,
 • Odznaki Złote za zasługi resortowe dla: energetyki, budownictwa i inne,
 • Złote Odznaki NOT, SEP, SIMP, PLL LOT itp.