O firmie

Informacje ogólne

      ENERGOROZWÓJ - Spółka Akcyjna”, z siedzibą w Warszawie, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000073979 postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w dniu 31 grudnia 1997 r. w wyniku przekształcenia działającej od 1992 r. firmy pod nazwą Przedsiębiorstwo Consultingowe i Produkcyjno-Handlowe „Energorozwój” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

      Założycielem firmy i jej Prezesem w latach 1997-2011 był Jerzy Wójcicki. Firma zatrudnia specjalistów z byłego  Biura Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.

      Przedmiotem działania firmy "ENERGOROZWÓJ - S.A." jest prowadzenie działalności konsultingowej, gospodarczo-wytwórczej, handlowej oraz usługowej.

      Kapitał zakładowy Spółki wynosi 800 000,00 PLN

      Zarząd Spółki

  • Prezes Zarządu – Andrzej Zajdel
  •  Prokurenci

  • Andrzej Kulicki
  • Barbara Zygadło
     

      Zakres działania

      "ENERGOROZWÓJ - S.A." oferuje realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

      Spółka oferuje i wykonuje usługi związane z realizacją, począwszy od projektowania aż do budowy "pod klucz" i we współpracy z innymi firmami, nowych lub modernizację już eksploatowanych sieci i systemów elektroenergtycznych, cieplnych, kotłowni miejskich i przemysłowych, elektrociepłowni oraz innych instalacji związanych z energetyką w tym elektrowni wiatrowych i na paliwo odnawialne.

      Zakres usług jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów.

      Spółka jest członkiem Polskiego Klubu ISO 9000 (Nr 186/1994).